Kontak ons Kantoor

Adres

Dundalklaan 13
Parkview
Johannesburg
2193

Skakel en faks

t. 011 646 1421
f. 011 646 5072

Maandae en Vrydae
10:00 – 14:00
Jy kan egter enigtyd die kantoor skakel. Daar sal iemand aan diens wees.

Bank

ABSA
NG Parkkruin
Northcliff
Tak: 632005
Rek: 2840 198 033

Pos

Posbus 72002
Parkview
Johannesburg
2122

Epos

Deonette v d Merwe

kerkkantoor@parkkruin.co.za

Eubré v d Merwe

finansiesb@parkkruin.co.za

Hermien du Preez

hermien@parkkruin.co.za