Kalender 2019

Kalender 2019 (download) Ons kalender is beskikbaar agter in die kerk, na eredienste of kan afgelaai word op die webwerf

Jeugkommissie datums

TLC (Tieners lewe vir Christus) om 10:15 Sondag, 9 September Sondag, 7 Oktober Sondag, 28 Oktober  (Afsluiting)   Krapkruintjie Kinderbediening om 09:30 in die saal Sondag, 16 September Sondag, 30 September Sondag, 7 Oktober Sondag, 14 Oktober Sondag, 4 November Sondag, 25 November (Afsluiting)

DANKGELEENTHEID

Die Dankgeleentheid van die gemeente het reeds Sondag, 27 Mei begin.  Die eredienste is afgesluit toe kinders vlaggies geplant het op die gras en ons as gemeente die Here saam kon dank vir al Sy liefde, seën en genade. Dinsdagaand, 29 Mei het ons weer op verskeie maniere ons dank teenoor die Here betuig:  met…Lees Meer

Pinkster by die huis

Maandag, 21 Mei tot Donderdag 24 Mei:  Pinksterfees by die huis as deel van Vibrant Faith by die Huis.  Leesstof en hulpmiddels is beskikbaar by die kerkkantoor.

Paastyd in Parkkruin

GOEIE VRYDAG Die Heilige Week in die kerklike jaar begin met Palmsondag.  Die Heilige Week bou op gedurende die week.  Op die Vrydag, wat ons ken as Goeie Vrydag, word Jesus op Golgota gekruisig – in ons plek en deur Sy kruisoffer betaal Hy vir die sonde van die wêreld. In Parkkruin het ons Goeie…Lees Meer

Parkkruin Posklip