Verslag oor die fondse van die gemeente

Geseën om te Seën Die Fondsekommissie het gedurende Maart terug rapporteer dat daar ‘n oorskot van ongeveer R87,112 op die Dankfees Insamelingsprojek was (sien uittreksel onder).   Daar is verder ook nog ‘n bedrag van R8,847 beskikbaar wat deel gevorm het van die Blikkieskos-insamelingsprojek wat deur Vibrant Faith geloods is. In lyn met Parkkruin se…Lees Meer

Dankfees 2020-2021

Jan Hofmeyer Gemeenskapsdiens ‘Jan Hofmeyer Community Services (“JHCS”) is situated in Vrededorp Johannesburg. It is a non-racial charity organisation registered with the Department of Social Development as an independent non-profit organization on the 1 August 2000 [009/757/NPO], to uplift the marginalized communities of Jan Hofmeyer, Vredepark and Vrededorp.’   Klik op die prentjie om die…Lees Meer

Parkkruin Posklip