Verslag oor die fondse van die gemeente

Geseën om te Seën

Die Fondsekommissie het gedurende Maart terug rapporteer dat daar ‘n oorskot van ongeveer R87,112 op die Dankfees Insamelingsprojek was (sien uittreksel onder).

 

Daar is verder ook nog ‘n bedrag van R8,847 beskikbaar wat deel gevorm het van die Blikkieskos-insamelingsprojek wat deur Vibrant Faith geloods is.

In lyn met Parkkruin se beleid om fondse wat vir ‘n spesifieke doel ingesamel is so spoedig as moontlik aan te wend vir daardie doel, is daar besluit om bogenoemde bedrae as volg toe te deel:

Die bedrag van R87,112 (Dankfees oorskot):

  • Bybelverspreiding: R10,000
  • Gideons: R  5,112
  • MES: R12,000
  • Vision 20-20: R20,000
  • Skole Winternood Projek: R20,000
  • Parksorg: R10,000
  • REEA: R10,000

Die bedrag van R8,847 (Vibrant Faith – blikkieskos projek):

  • MES: R  5,000
  • REEA: R  3,847

Bogenoemde R8,847 sal spesifiek deur MES en REEA aangewend word vir kos.

Weereens dankie vir elke lidmaat se bydraes.

Ons dank die Here vir Sy genade en seën oor Parkkruin en dat Hy ons in staat stel om andere tot seën te kan wees.

 

 

Parkkruin Posklip